LIFE SPACE

TK Bar – shop – nhà hàng

Thiết kế Bar mini tại Cát Bà - Hải Phòng

Thiết kế Bar Tây sử dụng vật liệu, chất liệu đơn giản để làm nổi bật phong cách bình dị, gần gũi với chúng ta.